Om je de best mogelijke winkelervaring te bieden, hebben wij je verzendadres ingesteld op Verenigde Staten. Ok

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderstaand privacybeleid is van toepassing vanaf 18 mei 2018.

Het privacybeleid dat van toepassing is tot 18 mei 2018 is hier terug te vinden.

Privacy- en cookieverklaring

4ffWebshops B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Deze privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het doel van dit document is om u te informeren over hoe 4ffWebshops B.V. uw (persoons)gegevens verwerkt.

Doeleinden verwerking

4ffWebshops B.V. verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor het volgende:

  • Om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten;
  • uitvoering van met u gesloten overeenkomsten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het optimaliseren van ons marketingbeleid.

Wanneer u iets koopt of betaalt via onze website hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. De betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en ander onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. De gegevens worden verder gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek of om uw vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u interessante aanbiedingen te sturen. U krijgt dan ook altijd de mogelijkheid om u af te melden indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen. In het geval we informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit document, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor vragen.

Wettelijke grondslag verwerking

4ffWebshops B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Toestemming van de betrokkene; als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken;
  • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke plicht;

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen door 4ffWebshops B.V. in principe worden bewaard voor een duur van maximaal vijf jaar. 4ffWebshops B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Cookies

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in enkele gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een bestandje wat een website op uw computer plaatst en een kleine hoeveelheid informatie bevat over o.a. de bezoeker. Op deze manier kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website, of kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven. Verder kan een cookie gebruikt worden voor het bijhouden van web statistieken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer.

Wij werken met functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Daarnaast werken wij met Google Analytics. In principe zijn dit anonieme statistieken. Er worden geen persoonsgegevens verstuurd naar Google Analytics. Wij hebben op dit moment geen andersoortige cookies in de website.

Afmelden voor Google Analytics kan middels een browser add-on. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier een toelichting.

Verwerking door derden

Het kan voorkomen dat 4ffWebshops B.V. derden inschakelt voor het verwerken van gegevens, waaronder persoonsgegevens die 4ffWebshops B.V. via haar website verkrijgt. 4ffWebshops B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Passende beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treft 4ffWebshops B.V. zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te zo goed mogelijk waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan vooral even contact met ons op. Hartelijk dank.

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten

4ffWebshops B.V. biedt u de mogelijkheid om via onze nieuwsbrief op de hoogte te blijven van onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees op deze nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink welke onderaan elke nieuwsbrief staat.

Inzage, correctie of verwijderen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht 4ffWebshops B.V. te verzoeken om de persoonsgegevens, die u zelf aan 4ffWebshops B.V. verstrekt heeft, aan u terug te geven, zodat u deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verschaffen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen en/of opmerkingen heeft. Bent u (daarna nog) ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

4ffWebshops B.V. behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op deze verklaring worden hier gepubliceerd. 4ffWebshops B.V. raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.

Bijgewerkt: 18 mei 2018