Om je de best mogelijke winkelervaring te bieden, hebben wij je verzendadres ingesteld op Verenigde Staten. Ok

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderstaand privacybeleid is van toepassing tot 18 mei 2018.

Het grootste deel van ons privacybeleid is niet gewijzigd; we vermelden o.a. een bewaarbeleid en beschrijven specifieker een aantal onderdelen zoals cookies.

Sinds 18 mei 2018 is het nieuwe privacybeleid van toepassing.

Dit reglement is van toepassing op deze gehele website. Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. Het doel van dit reglement is om u te informeren over hoe 4ffWebshops B.V. gebruik maakt van de (persoons)gegevens die worden verzameld.

4ffWebshops B.V. spant zich steeds maximaal in om te handelen in lijn met de op de bescherming van persoonsgegevens betrekking hebbende wettelijke voorschriften. 4ffWebshops B.V. neemt zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4ffWebshops B.V. verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor het volgende:

  • om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten;
  • uitvoering van met u gesloten overeenkomsten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het optimaliseren van ons marketingbeleid;

In het geval we informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit reglement, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor vragen. 4ffWebshops B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wanneer u iets koopt of betaalt via onze website hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. De betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en ander onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. De gegevens worden verder gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek of om uw vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u interessante aanbiedingen te sturen. U krijgt dan ook altijd de mogelijkheid om u af te melden indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen.

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in enkele gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’.

Cookies

4ffWebshops B.V. is verplicht om aan iedere bezoeker van de website toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies.

Een cookie is een bestandje wat een website op uw computer plaatst en een kleine hoeveelheid informatie bevat over o.a. de bezoeker. Op deze manier kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website, of kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven. Verder kan een cookie gebruikt worden voor het bijhouden van web statistieken.

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. Wanneer u heeft ingestemd met de plaatsing van cookies, kunt u dit te allen tijde intrekken door de geplaatste cookies te verwijderen via de instellingen van uw browser.

Verwerking door derden

Het kan voorkomen dat 4ffWebshops B.V. derden inhuurt voor het verwerken of analyseren van gegevens, waaronder persoonsgegevens die 4ffWebshops B.V. op haar website verzamelt. Het kan eveneens voorkomen dat 4ffWebshops B.V. inzage verschaft in gegevens waaronder uw persoonsgegevens in verband met de te verlenen diensten. Gegevens die onder dergelijke omstandigheden worden doorgegeven, worden door 4ffWebshops B.V. strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan in dit reglement is aangegeven.

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten

Uw contactgegevens kunnen door 4ffWebshops B.V. worden gebruikt om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Voor het maken van bezwaar neemt u contact met ons op. U kunt zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink welke onderaan elke nieuwsbrief staat.

Op uw verzoek verlenen wij u inzage tot alle informatie die wij van u hebben. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen (indien mogelijk), of eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen

4ffWebshops B.V. behoudt zich het recht voor om dit reglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement worden hier gepubliceerd. 4ffWebshops B.V. raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.

Bijgewerkt: maart 2017